B. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO HÀNG

Tại khi vực công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng kí.

Tại các khu vực khác: Khách hàng nhận hàng qua các đối tác chuyển phát của công ty.