NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TỪ THẢO DƯỢC

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm từ thảo dược luôn được PGS.TS. Trần Văn Ơn và đội ngũ R&D tại Công ty VNGPV quan tâm, chú trọng đầu tư, nhằm đem đến sản phẩm Chất lượng – An toàn – Hiệu quả, phát huy thế mạnh nguồn dược liệu dân tộc Việt,…

CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

 

 

ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN