Thêm nội dung ở đây

Công ty CP Thung lũng dược phẩm xanh Việt Nam

SẢN XUẤT

VÀ ĐẢM BẢO

CHẤT LƯỢNG

Xem thêm
Sản xuất sản phẩm

AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG

Hai đối tác chính của VNGPV là: Công ty CP Y dược Elipha (đạt GMP-WHO), và Công ty TNHH Dược phẩm xanh ĐT (sản xuất mỹ phẩm)

Sản phẩm của VNGPV luôn được giám sát và đảm bảo chất lượng từ khâu nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm, Thực phẩm và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, của VNGPV đều được tiếp nhận số đăng ký và cho phép lưu hành bởi Bộ Y tế.

Liên Hệ: 0868.126.288

GMP-WHO

Sản xuất đảm bảo chất lượng

ISO – KAIZEN

Kiểm soát chất lượng chặt chẽ

QA – QC

Giám sát liên tục tại chỗ